Varsling

Hovden Sportsklubb bruker Idrettsforbundets digital portal (MittVarsel) for å sørge for sikker varsling.

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i klubben og er takknemlige til de som vil si fra.

Med kritikkverdige forhold menes:

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på sportens og klubbens etiske retningslinjer
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i sporten

Trykk på lenken i bunden av denne siden for videre informasjon rundt varsling.

Varslingsportalen